Noget om sten – sandsten

Af Henning Madsen                                                                                                                       Naturvejleder i Vildmandsforeningen

Vores jordklodes overflade er konstant under opbygning og under nedbrydning. Det har den været siden jordkloden blev skabt for ca. 4,6 milliarder år siden. Jordklodens overflade består af nogle gigantiske plader, som er i en evig men meget langsom bevægelse. De forskyder sig langs med hinanden eller ind under og op over hinanden. De kræfter, som er i spil under pladernes bevægelser, er: Vulkanisme, jordskælv, indsynkning, foldning, forvitring og erosion. Vulkanisme skaber ny overflade, jordskælv bryder overfladen i stykker, bjergkæder foldes op eller blokke sænkes ned, gletsjere, floder, vand og vind eroderer i overfladen og kulde, varme og luftens kemi forvitrer overfladen. Vind, vandstrømme og is transporterer de nedbrudte materialer rundt.                           Stentypen sandsten består, som navnet siger, af sandkorn af kvarts, som er blevet presset sammen til sten på grund af tryk og varme. De fleste sandsten vi finder er enten rødlige, grønlige, gullige eller hvide. Rødlige sandstens farve kan skyldes, at korn af kalifeldspat indgår i stenen, eller det kan være fine partikler af jernforbindelser, som er rustet på grund af vand og ilt. Derfor kan man sige, at rødlige sandsten er skabt i et miljø med ilt til stede. Sandet har altså ligget på landjorden i ørkenområder eller i floder. Når man ser på  røde sandstenens struktur, kan man somme tider være heldig at kunne afgøre, om sandet i sin tid blev aflejret af vind eller af vand. Grønlige sandsten består typisk af sand, som er aflejret under iltfattige forhold på bunden af et hav. Den grønlige farve skyldes mineralet glaukonit, som kun dannes på bunden af dybe have. Hvide og gullige sandsten har ikke modtaget nogen anden farve, men de har alene kvartssandets farve foreksempel lige som vores strande.