Noget om istidslandskaber – dødislandskabet

Af Henning Madsen                                                                                                               Naturvejleder i Vildmandsforeningen

Der findes mange forskellige landskabsformer her i vores nærområde, som er skabt af is og vand under den sidste istid. Det drejer sig om langt de fleste af vores landskaber. Den sidste istid – Weichsel Istiden – strakte sig over en periode på ca. 100.000 år. Landskaberne i vores område er primært dannet inden for den sidste halvdel af istiden, det vil sige inden for perioden fra ca. 50.000 år til 13.000 år siden.

Et af de landskaber vi af og til besøger er området ved Arreskov Sø, Brændegård Sø og Nørre Sø nordvest for Hundstrup. Landskabet er meget bakket. Vejene snor sig mellem bakkerne, der ofte er dækket af skov og krat, og der er mange små og større søer og vandløb. Dette landskab er et dødislandskab.

I den sidste periode af istiden lå isen stille og smeltede langsomt. Isen var fuld af revner, og der dannede sig mange små søer i isen. Både isen og smeltevandet var “beskidt” af sten, grus, sand og ler, og dette materiale blev aflejret på bunden af søerne og oven på jorden, når isen til sidst smeltede helt. Store isklumper kunne være dækket af materialet. Deres store vægt bevirkede, at de dannede lavninger i terrænet, og på grund af deres dække af grus, sand og ler smeltede de langsommere end den øvrige is. Disse lavninger, kaldet dødishuller, blev fyldt med vand og blev til Arreskov Sø, Brændegård Sø og Nørre Sø. Det materiale som lå på bunden af de små søer i isen, blev til bakkerne i landskabet. Der findes en del kilder i landskabet, og de leverer vand til de mange små søer og bække. Odense Å har sit udspring i Arreskov Sø. De mange bakker er på grund af deres stejle sider svære at dyrke, og derfor er de som nævnt dækket af krat og skov. Hele området indeholder mange sten. På de dyrkede arealer er stenene til stadighed blevet samlet af landmændene, og det bliver de stadig. Gennem tiderne er stenene blevet brugt til stendiger og til bygninger m.m.