Noget om Monnet

Af Henning Madsen                                                                                                            Naturvejleder i Vildmandsforeningen

Monnet, eller Månen som området lokalt kaldes, er et cirka 122 hektar stort strandengsområde beliggende på det sydlige Tåsinge. Områdets navn er utvivlsomt afledet af det gamle ord “maen eller maden”, som var betegnelsen for en eng eller sumpet område. Området blev fredet i 1983. Området er dannet ved at strøm, vind og bølger har aflejret store mængder materiale primært i læ af Vårø Knude samt store sten aflejret af isen under sidste istid. Vårø Knude er en cirka 8 meter høj morænebakke ligeledes skabt under sidste istid. Et system af loer (kanaler) gennemskærer standengen, og der er dannet mange små lavvandede søer. Disse søer tørrer ud ved lavvande, så fordampningen sørger for en høj saltholdighed på bunden af dem. De kaldes derfor for saltpander. (Læs under beskrivelsen af Thurø Rev om strandengens dannelse). Monnet er et af de største strandengsområder i det sydfynske område. Strandengen er karakteriseret ved lave græsser, star og urter, som kan tåle saltvand. Det markante ved strandengens plantesamfund er, at planterne vokser i zoner, afhængig af hvor meget salt de kan tåle. Nogle af de markante urter er: Strandkarse (Strandpeberrod) , Kveller (Salturt), Strand-Annelgræs, Soløje-Alant, Hindebæger (Statice), Strandasters, Strand-Engelskgræs, Gul Snerre (Jomfru Marias Sengehalm) og Strandmalurt. Området rummer mange sten, da det ikke har været nødvendigt at fjerne dem på grund af opdyrkning. Den Gule Engmyre har lavet mange tuer på hele området (læs om Gul Engmyre under Rødme Svinehaver). Stedet er generelt kendt for dets spændende plante-, dyre-, insekt- og  fugleliv. For at give fuglene ro i yngletiden er området lukket for offentlig adgang fra d. 15. marts til d. 15. juli. Man kan hele året betragte fuglelivet fra et fugletårn, som man kan komme til ad en sti fra Monnetvej.