Kontakt

Vildmandsforeningen
C/O Naturama
Dronningemaen 30
5700 Svendborg

CVR-nummer: 38585746

Bank:
Fynske Bank
Konto nr.:
0815 – 8159558615

Facebook:
Vildmandsforeningens facebook side.

Konstitueret bestyrelse ind til den næste generalforsamling er mulig i 2021:

Konstitueret formand: Claus Krossteig Rasmussen 
Konstitueret næstformand: Hans H. Villadsen
Konstitueret kasserer: Thorkild Jessen
Pladsmand: Claus Krossteig Rasmussen 
Hans H. Villadsen
Bestyrelsessekretær: Finn Bønnelykke
Menigt medlem: Søren Schou Sørensen
Suppleant: Ny vælges på GF 2021
Suppleant: Ny vælges på GF 2021

Øvrige personer og konsulenter:

Naturvejleder:                                    Henning Madsen
Konsulent/Naturama kontakt: Simon Høegmark
Kommune repræsentant: Bastian Lindenhoff
Revisor: Torben Fløjborg
Revisorsuppleant: Jørgen Franke
Webmaster: Claus Stenholm

Kontakt det enkelte bestyrelsesmedlem eller andre ved at klikke på deres navn hvis der er understregning under navnet.