HISTORIEN OM EN BÅLHYTTE – eller et eventyr, der tegner til at ende lykkeligt.

Vildmandsforeningens bestyrelse arbejdede gennem det meste af 2017 med idéen om at skabe et udemiljø bestående af to-tre sheltere i en halvcirkel med en overdækning i form af et sejl eller lignende sammen med bålstedet ude ved Naturskolen.

De første skitser under overskriften ”Projekt bedre udeliv” tog efterhånden form, og vi ansøgte hen på sommeren SEAF (Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond) om økonomisk støtte til projektet. Det lykkedes, og vi var tre fra bestyrelsen, der i begyndelsen af oktober mødte op hos Sydfyns Elforsyning og modtog et donationsbrev på 25.000 kr.

Stolte tog vi hjem derfra – vi var i gang! Efterhånden som idéen tog mere form, og vi begyndte at undersøge muligheden for at realisere projektet, opdagede vi, at det ville blive vanskeligt at få tilladelse til at lave den påtænkte overdækning ude på ”vores plet” – men hvad så?

Mange idéer fløj gennem luften, og efterhånden landede vi ved tanken om at bygge en bålhytte uden helt at have en klar strategi for, hvordan det skulle lykkes os at realisere denne drøm. Hvor stor skulle den være? Hvordan skulle den indrettes? Hvad ville det komme til at koste? Og ikke mindst …. hvordan skulle vi dog kunne få samlet alle pengene sammen til et så stort projekt?

De første budgetter løb op i næsten 100.000 kr., og vi stod her med blot en fjerdedel af pengene i hånden.

Vi søgte Fynske Bank og FriluftsRådet om økonomiske midler, men fik afslag begge steder. Så kom der endelig lidt skred i det, da vi ret hurtigt efter hinanden modtog tilsagn om støtte fra NORDEAFONDEN, FOMO og Arbejdernes Landsbank. Det bragte os op over 60.000 kr., og vi blev efterhånden mere optimistiske – og modige.

Planerne blev mere og mere omfattende … projektet voksede, men det gjorde prisen også. Vi opererede med to forskellige byggefirmaer med meget forskellige kvalitet og med priser, der svarede til kvaliteten  Der var efterhånden en pæn afstand mellem det, vi gerne ville – og så det realistiske.

Pludselig kom der det helt store skred i planerne, da vi den 20. november modtog den største donation på over 85.000 kr. fra VELUX FONDEN.

Pengene så efterhånden ud til at kunne række til vores drømmehytte; ikke blot den lille 6-kantede hytte på 35 m2, vi havde troet, men til en 8-kantet hytte med indbygget shelter og redskabsrum på omkring 45 m2.

MEN … nu løb vi ind i nye problemer, da vi fra fagfolk blev advaret imod at bygge hytten lige på jorden. Der skulle først graves ca. 20 cm jord af, påfyldes stabilt grus, der skulle stampes hårdt – og så afsluttes med fliser. Hvis vi sparede den del, risikerede vi at få en hytte med ”mudderbad i bunden”, når slagregn slog ind gennem vindueshullerne.

Den korte historie er, at det viste sig at løbe op i ekstra ca. 20.000 kr. for at få lavet bunden i hytten, så den ikke ville give os problemer.

Da vi efterhånden kunne skimte målet, begyndte vi at undersøge, om vi ”bare” kunne bygge hytten ude på ”vores område” – eller om vi skulle ansøge kommunen om byggetilladelse.

Første besøg i Teknisk Forvaltning i december måned bragte os hurtigt ned på jorden igen. Ja, der skulle søges om byggetilladelse, men først skulle vi have en landzonetilladelse, da byggestedet var beliggende i landzonen. Det var dog ikke den største forhindring: byggestedet lå nærmere kysten end 300 m, så vi skulle allerførst ansøge Kystdirektoratet om en dispensation fra kystbeskyttelseslinjen på de 300 m. – og hos Kystdirektoratet skulle vi regne med en sagsbehandlingstid på mellem et halvt og et helt år!! Så kom vi ned på jorden igen!

I slutningen af januar fik vi så indsendt en dispensationstilladelse med alle de nødvendige matrikelnumre, tegninger af den påtænkte hytte og billeder og kortudsnit fra stedet. I ansøgningsmaterialet kunne man anmode om at få sagsbehandlingstiden reduceret, hvis der var tilstrækkeligt med gode argumenter for det. Det mente vi, at vi havde, så vi forsøgte med 4 mdr. Måske lidt naivt, men det skulle prøves.

I den mellemliggende tid arbejdede vi så videre med nye ansøgninger – og med nye afslag til følge: MærskFonden og Rise-Flemløse Sparekasse blev forsøgt, men desværre forgæves. Efterhånden svandt navnene på listen ind, men vi fik da sendt to nye ansøgninger af sted: en fornyet ansøgning til Fynske Bank og et pensionsselskab ved navn Norliv; begge ville afgøre ansøgningerne, så vi kunne forvente svar i midten af juli 2018.

Mens vi afventede de to sidste svar fik vi endelig et svar fra Kystdirektoratet – og med den ønskede dispensation. Herligt .

Herefter gik det slag i slag: byggemøde med Svendborg Kommune og ansøgning om landzonetilladelse. Denne blev meddelt os i begyndelsen af juli, så nu resterer der kun en indsigelsesperiode på fire uger.

Vi forventer at have byggetilladelsen i begyndelsen af august, hvorefter en entreprenør går i gang med at grave jord af og sikre et solidt byggefundament. Byggefirmaet vil formentlig kunne bygge hytten midt i oktober måned.

MEN ….. hvad med pengene? Endelig gik det hurtigt: mandag 9. juli indløb der positivt tilsagn fra Fynske Bank og få dage senere kom en tilsvarende meddelelse fra Norliv.

Nu skinner solen på VILDMANDSFORENINGEN i Svendborg. Hvis planerne ikke spoleres af uforudsete hændelser vil der allerede i august kunne ses byggeaktivitet på vores dejlige plet lidt øst for Naturskolen, og inden udgangen af oktober vil der forhåbentlig kunne stå en flot bålhytte klar til indflytning. Hytten bliver bygget i lærketræ med en tagbeklædning af shingels og en røgtop øverst.

I vil løbende her på hjemmesiden blive orienteret om, hvorledes byggeriet skrider frem.

 

På vegne af bestyrelsen

Knud Fruelund

Thurø 15/7 18