Historien om BÅLHYTTEN 2.

Som lovet hermed en lille aktuel opdatering. Arbejdet skrider stille og roligt efter den lagte plan. I denne uge har maskinstationen ”Frueskovgård” påbegyndt det grundlæggende arbejde med at forberede jorden til fliselægning: afgravning af ca. 20 cm jord, der er blevet erstattet af stabilt grus, der er blevet vibreret/komprimeret, så der kan lægges fliser oven på.
Firma ”Shelterbyg”, der står for opførelsen af selve bålhytten, var der i går og støbte de otte punktfundamenter, som hytten skal bygges på. Maskinstationens folk kommer så i løbet af den næste uges tid og lægger fliser på det areal, der skal udgøre selve hytten samt det påbyggede redskabsrum. Under shelteret skal der ikke lægges fliser.
I uge 43 kommer Shelterbyg med materialerne og rejser og monterer hytten, så inden udgangen af oktober måned skulle hytten dermed stå færdig. Herefter resterer kun de sidste detaljer ”inden døre”. Hytten bliver lukket med vinduesrammer med plexiglas, så kun selve indgangshullet på ca. 2,5 m vil være åbent. Hvis det viser sig, at dørhullet giver træk i hytten, kan også dette hul lukkes af med en presenning eller lignende.
I den varmere tid vil vinduesrammerne kunne afmonteres, så der kommer mere luft i hytten.
Når hytten til forår/sommer bliver godt gennemtørret, skal den behandles med træbeskyttelse. Til denne opgave vil vi – når tid kommer – efterlyse frivillige ”malere” i vores medlemskreds.
Vi påregner at holde den officielle indvielse af hytten torsdag 15. november kl. 15, hvor borgmester Bo Hansen har lovet at komme og ”klippe snoren”. Alle vildmænd anbefales at gøre plads i kalenderen og dermed være med til at gøre indvielsen festlig. Der vil være et mindre traktement til lejligheden.

Desværre har det vist sig, at der har været ubetænksomme ”gæster” i området. Ubetænksomme på den måde, at der med håndøkser er fældet to mindre træer, der ellers skulle have haft lov til at blive stående. Vi kan ikke appellere kraftigt nok til alle gode kræfter om at være med til at værne om naturen, så ”vores plet” kan få lov til at udvikle sig på naturens egne betingelser. Det burde være en selvfølge for alle os, der elsker at bevæge os og opholde os i naturen. Det var det desværre ikke! Vi skal derfor rette en appel til alle, der kommer i området: Vær med til at passe på naturen og skrid ind, hvis I oplever ubetænksom adfærd!

Thurø, den 3. oktober 2018
Knud Fruelund
formand for Vildmandsforeningen