Velkommen til Vildmandsforeningen i Svendborg.


Naturskolen beder om at vi indskærper over for vores medlemmer, at de respekterer, at vi (Vildmændene) ikke kører i biler ud til hytten. Al transport i bil ad de små skovveje er kun tilladt i ganske særlige tilfælde, hvor noget tungt skal transporteres ud til hytteområdet. 
Derfor, kære Vildmænd: Parkér venligst på pladsen lige ved Naturskolens bygninger og brug de sidste 400 meter ud til hytten som en del af “dagens motion” 

Vildmandsforeningen i Svendborg blev stiftet den 26. januar 2017.

Foreningen er for mænd, der har/har haft en diagnose på en livstruende eller alvorlig sygdom (KOL, cancer, hjerte-lungesygdom, stress, udbrændthed, diabetes eller andet). Man skal, for at blive medlem af foreningen, have gennemgået et rehabiliteringskursus arrangeret af Svendborg Kommune via Sundhedshuset i Svendborg. Kurserne ledes af en terapeut og en naturvejleder. Rehabiliteringskurset tager udgangspunkt i “naturen som helbreder”. Kurset er gratis, og der gennemføres tre kurser om året.

Vildmandsforeningen fungerer under daglig ledelse af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Der er tilknyttet 2 bestyrelsessuppleanter, en naturvejleder samt en repræsentant fra Svendborg Kommune.

Medlemstallet er 60 – 80 mænd, men gruppens antal forøges løbende, hver gang et rehabiliteringskursus er gennemført. Nogle medlemmer er i arbejde, andre er ikke.

Medlemmer, som har mulighed for det, mødes i dagtimerne på hverdage. Vi skifter mellem ugedagene mandag til torsdag, så flest muligt kan deltage. Vi mødes ca. to gange om måneden. Her vandrer vi, observerer og “indsnuser naturen”. Vi træner åndedræt og balance. Vi dyrker mindfulness, laver bål og dyrker fællesskabet. “Vildmand Ranger” mødes efter aftale eftermiddag/aften eller i weekender, når man har fri fra arbejde. Der kan eventuelt være tale om overnatning i shelter, telt eller bivuak. 

Foreningens medlemmer kan deltage i alle arrangementer. Arrangementerne kan ses i kalenderen her på hjemmesiden.

Når man er medlem af Vildmandsforeningen, er man meget velkommen til at komme med forslag til ture eller eventuelt arrangere ture. Der kan forekomme ændringer i turplanen i kalenderen. Kontakt Vildmandsforeningens naturvejleder Henning Madsen.

Vildmandsforeningen