Velkommen til Vildmandsforeningen i Svendborg.


Naturskolen beder om at vi indskærper over for vores medlemmer, at de respekterer, at vi (Vildmændene) ikke kører i biler ud til hytten. Al transport i bil ad de små skovveje er kun tilladt i ganske særlige tilfælde, hvor noget tungt skal transporteres ud til hytteområdet. 
Derfor, kære Vildmænd: Parkér venligst på pladsen lige ved Naturskolens bygninger og brug de sidste 400 meter ud til hytten som en del af “dagens motion” 

Vildmandsforeningen i Svendborg er en forening, der blev stiftet den 26. januar 2017.

Foreningen er for mænd, der har/har haft en diagnose på en alvorlig sygdom (KOL, cancer, hjerte-lungesygdom, stress, udbrændthed, diabetes o.lign). Vi har gennemgået et rehabiliteringskursus arrangeret i samarbejde mellem Svendborg Kommune og naturvejledere fra Naturama. Rehabiliteringskurset tager udgangspunkt i “naturen som helbreder” og kurset strækker sig over 9 uger.

Vildmandsforeningen fungerer under daglig ledelse af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Der er tilknyttet 2 naturvejledere samt en repræsentant fra Svendborg Kommune.

Gruppen af medlemmer består pt. af potentielt 70-80 mænd, men gruppen forøges løbende med 10-12 medlemmer, hver gang et grundkursus er gennemført.

Vi mødes to gange om måneden, hvor vi vandrer, observerer, indsnuser naturen og træner åndedræt, balance, dyrker mindfulness og fællesskabet.

Når du er medlem af Vildmandsforeningen, er du meget velkommen til at komme med forslag til ture eller eventuelt arrangere ture. Der kan forekomme ændringer i turplanen i kalenderen. Kontakt Vildmandsforeningens naturvejleder Henning Madsen.

Vildmandsforeningen